dijous, 17 de març del 2011

Sant Jordi. Bases del concurs literari de l'escola Grèvol

JOCS  FLORALS  ESCOLARS


BASES  (ESO)


 
1.         Hi participaran tots els alumnes d’ESO de l’escola.

2.         Els gèneres seran: poesia, prosa, còmic i fotopoema

3.         Les categories establertes per a les poesies i les proses són les següents:

                  ESO1..... Alumnes de 1r curs d’ESO
                  ESO2..... Alumnes de 2n curs d’ESO
                  ESO3..... Alumnes de 3r curs d’ESO
                  ESO4..... Alumnes de 4t curs d’ESO

            Per als còmics i els fotopoemes hi haura una categoria única: ESO

4.         Els treballs han de ser individuals, de creació pròpia i escrits en llengua catalana.
5.         És obligatori presentar un mínim de dos treballs, un dels quals ha de pertànyer o bé al gènere de poesia o bé al gènere de prosa.

6.         Els treballs presentats han de tenir les característiques següents:

·         El paper ha de ser de color blanc i de mida DIN-A4
·         L’extensió no serà superior als tres fulls, amb un màxim de 35 línies per full per a la prosa i la poesia, i de 6 vinyetes per full per al còmic.
·         Tipus de lletra Arial amb cos mínim de 12.
·         Mecanografiat per una sola cara i amb espai entre línies d’1,5.
·         Cal presentar el treball original signat amb pseudònim.
·         Al full hi ha de constar la categoria i el gènere al qual es presenta.
7.       El treball anirà acompanyat d’un sobre tancat de mida 18cm x 12 cm, al davant del qual hi figurarà el títol, el pseudònim i la categoria. A dins hi contindrà una targeta amb les dades personals de l’autor o autora (nom i cognoms, edat, adreça, telèfon particular i curs)

8.         Els treballs s’enviaran en el document de word original a l’adreça electrònica santjordi.escola@gmail.com. En l’assumpte del missatge cal posar la categoria, el pseudònim i el títol del treball separats per un guió, per exemple ESO1 - pseudònim – títol.

9.         Els treballs es presentaran al responsable de l’àrea de llengua catalana com a màxim el  dilluns 21 de març del 2011.

10.       Per a cadascuna de les categories i gèneres literaris, el Jurat atorgarà dos premis. En cas excepcional es podran concedir accèssits.

11.       El Jurat estarà format per representants dels tres nivells educatius de l’escola (Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria)

12.       L’acte de lliurament de premis i lectura de les obres premiades tindrà lloc el dimecres 27 d’abril, al pavelló de l’escola.

13.       Els treballs premiats passaran a participar als Jocs Florals del Districte de Sant Martí i, per tant, podran optar a classificar-se per als Jocs Florals Escolars de Barcelona.

14.       El fet de participar en aquest certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel Jurat.


           Per tant, recordeu que dilluns cal que presenteu al responsable de català el text mecanografiat amb un sobre tancat que contingui les vostres dades. Per a qualsevol dubte, estaré pendent dels mail i ens comuniquem per aquesta via.

Ànims i, com deia Picasso: SI VÉNEN LES MUSES QUE EM TROBIN TREBALLANT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.